Meracie a diagnostické prístroje určené pre skvalitňovanie pracovných procesov a riadenia kvality