KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Jantárova 30
Košice 040 01

IČO: 36 174 874
IČ DPH: SK202 00 44 180

Bankové spojenie: Poštová banka,a.s.
Číslo účtu: 20171966/6500

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, vložka číslo 9473/V