Referencie

replica rolex

Výnimočné riešenia pre výnimočných klientov

 • ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • ŽS CARGO a.s.
 • MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR, Pracovisko Košice
 • Košický samosprávny kraj
 • Ústredie, práce sociálnych vecí a rodiny
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
 • Národná banka Slovenska
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • Slovenská Akadémia Vied v Košiciach
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
 • Mesto Košice – MsP Košice
 • TEPLÁREŇ KOŠICE, a. s.
 • MESTO KOŠICE
 • Mesto Nováky
 • Mesto Humenné
 • UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • KRAJSKÁ PROKURATÚRA KOŠICE
 • FAKULTNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA Košice
 • REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRACE
 • KRAJSKÝ ÚRAD Košice
 • MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - JUH
 • NÁRODNÝ ÚRAD PRÁCE
 • SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND BRATISLAVA
 • MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY
 • MESTSKÁ POLÍCIA KROMPACHY
 • VEREJNÁ KNIŽNICA Košice
 • Fakultná nemocnica Trnava
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
 • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
 • ALPHA MEDICAL s.r.o.
 • GURMAN s.r.o
 • FORZA a.s.
 • IMPOL, s.r.o.
 • GAS FAMILIA, s.r.o
 • U. S. Steel KOŠICE, s.r.o.
 • U. S. Steel SERVICES, s.r.o.
 • PANASONIC AVC NETWORKS SLOVAKIA s.r.o
 • MAGNETI MARELLI POWERTRAIN SLOVAKIA s.r.o.
 • AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o.
 • VSE a.s.
 • LINAK SLOVAKIA s.r.o.
 • QBE POISŤOVŇA, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • STABILITA, D.D.S., a.s.
 • VSH DEVELOPMENT, s.r.o. Košice
 • BGV, s.r.o.
 • TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r.o.
 • ZŤS VVÚ a.s., Košice
 • VAMEX, a.s. Košice
 • VÚB a.s. KOŠICE
 • IZOLEX BAU s.r.o.
 • Hotel MARATÓN, Košice
 • EJOT Slovakia, s.r.o.
 • HOTELOVÁ AKADÉMIA Košice
 • FAJNE s.r.o.
 • DELTA a.s.
 • INŽINIERSKE STAVBY a.s.
 • OBAL-SERVIS, a.s.
 • NEWKO a.s.
 • WHIRPOOL a.s., Bratislava
 • VSH development s.r.o
 • Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
 • ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
 • CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • Národný endokrinologický a diabetologický ústav