Spoločnosť KONIMPEX, s.r.o. vznikla 23.12.1993 ako výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá ponúka už od svojho vzniku svojim klientom služby spojené s realizáciou interiérov na kľúč. Našim klientom ponúkame kvalitné služby spojené s poradenstvom, stavebnou a obchodnou činnosťou, s dodávkou spotrebnej a špecializovanej elektroniky a realizáciou interiérov kancelárskych, reštauračných a hotelových zariadení.

V portfóliu našej spoločnosti nájdete výrobky našej produkcie, ale aj kvalitné produkty iných slovenských a zahraničných výrobcov od zariadení pre klientsky servis až po nábytok pre top manažment v rôznych kvalitatívnych a cenových hladinách. Pre skvalitnenie našich služieb poskytujeme klientom bezodplatne poradenstvo a architektonický návrh vrátane vizualizácií v 3D vizualizačných programoch a samozrejme dodanie, montáž či záručný a pozáručný servis k plnej spokojnosti klienta. Na požiadavky klientov sme od roku 1996 rozšírili ponuku služieb o realizáciu drobných stavieb a rekonštrukčných prác vrátane maliarskych prác, uloženia podlahových krytín a kobercov. V neposlednom rade sa snažíme našim klientom dopriať skutočne plný servis aj ponukou kancelárskej techniky, kopírovacích strojov, výpočtovej techniky, spotrebnej (čiernej aj bielej) a špecializovanej (elektronické meracie zariadenia, mikroskopy apod.) elektroniky a spotrebného materiálu, čím výrazne prispievame aj k optimalizácii chodu týchto spoločností.

Našim cieľom je ponúknuť klientom top servis pri skvalitňovaní pracovného prostredia zamestnancov a hostí, prispieť tak svojou troškou ku zvýšeniu efektivity práce a spokojnosti širokej užívateľskej verejnosti.
Počas našej 15 ročnej existencie si spoločnosť KONIMPEX, s.r.o. vybudovala renomé spoločnosti, ktorá svojim klientom prináša kvalitné služby, čoho dôkazom sú aj desiatky spokojných klientov z radov veľkých, malých slovenských a zahraničných firiem výrobnej i obchodnej sféry, ako aj súkromné či štátne organizácie.