Kontakt

Obchodné oddelenie

Ing. Juraj Poracký
+421 (0) 911 428 035
poracky@konimpex.sk

Kancelária

+421 (0) 55 678 00 05
info@konimpex.sk

KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Jantárova 30, 040 01 Košice, Slovensko

IČO: 36 174 874
IČ DPH: SK202 00 44 180

Bankové spojenie: Poštová banka,a.s.
Číslo účtu: 20171966/6500

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, vložka číslo 9473/V